Rozwiązania dla elektroniki

Strona domowa Produkty Usługi Przykłady Sklep Kontakt
Vamgraf - graficzne projektowanie programów dla mikrokontrolerów

Vamgraf jest programem do graficznego tworzenia programów przeznaczonych do działania na platformie sprzętowej nazywanej ogólnie Vamsterem.

Na rynku istnieje całe mnóstwo kompilatorów różnych języków (np. BASCOM, C, ASM) które umożliwiają stworzenie zarówno prostych jak i bardzo skomplikowanych programów pracujących na różnych mikroprocesorach. Aby napisać prosty program np. do sterowania grzałką w zależności od zmierzonej temperatury użytkownik musi poświęcić mnóstwo czasu na czynności zbędne, a także posiadać wiedzę, która z jego punktu widzenia jest być może niepotrzebna. Pochłania to mnóstwo czasu.

Vamgraf uprasza i przyspiesza ten proces. Umożliwia tworzenie programów poprzez rysowanie polegające na łączeniu rozmaitych elementów i bloków logicznych docelowego programu. Nie wymaga znajomości języków programowania i szczegółów technicznych sprzętu, protokołów, itp.
Posiada wbudowany pełny symulator zapewniający łatwe testowanie tworzonego programu. Do ładowania programów do sprzętu nie potrzebuje dodatkowych zewnętrznych programatorów – wystarczy kabel RS232.
Do dyspozycji użytkownika Vamgraf oferuje szereg gotowych elementów programu (bramki, liczniki, timery, zegary, czujniki, ekrany LCD i LED, wyjścia cyfrowe, wyjścia PWM - patrz tabela poniżej.).

Dodatkowym ułatwieniem jest korzystanie z gotowych rozwiązań sprzętowych o nazwie Vamster. Są to różnego rodzaju ministerowniki (oparte na ATMega32) występujące w postaci zmontowanych płytek, posiadające obudowę i gotowe do działania.

Składniki całego systemu:
Vamgraf  - aplikacja, w której w sposób graficzny można utworzyć schemat działania programu przeznaczonego dla Vamstera lub procesora ATMega32.
Vamster - platforma sprzętowa na której działają programy tworzone przez Vamgrafa.
VamLoader – dodatkowy bezpłatny program pozwalający ładować do Vamstera programy w wersji końcowej wygenerowane przez Vamgraf zapisane w postaci binarnej. Przy pomocy VamLoadera można też do Vamstera ładować programy tworzone w C, Bascomie itp. zapisane w formacie IntelHex.


ProjektowanieProjektowanie sprowadza się do umieszczania wybranych elementów w oknie projektu oraz tworzenia logicznych połączeń między nimi.

Vamgraf wyposażony jest w dużą ilość gotowych elementów, poniżej wymieniono tylko niektóre:
Wejścia
• cyfrowe
• analogowe
• czujnik temp.DS18B20
• odbiornik podczerwieni (RC5, Hitachi, Sony)
• przyciski klawiszy

Wyjścia
• cyfrowe
• PWM (128 poziomów)
• PWM (1024 poziomy)
• buzzer (generator dźwięków)
• wyświetlacz cyfrowy LED
• wyświetlacz LCD
• błąd użytkownika

Ekrany wyświetlania LCD i LED
• elementy upraszczające wyświetlanie
• elementy do edycji wartości

Zegar RTC
• programowy i sprzętowy zegar czasu rzeczywistego
automatyczną zmianą czasu letni/zimowy
programowa kompensacją
Standardowe elem. logiczne
• AND
• NAND
• OR
• NOR
• XOR
• NOT
• przerzutnik T
• przerzutnik RS
• rejestry przesuwne
• elementy pamięci
• dekodery

Operacje arytmetyczne
• dodawanie
• odejmowanie
• mnożenie
• dzielenie
• modulo
• ogranicznik
• komparatory
• wartość bezwzględna
• zaokrąglenie
• multipleksery

Timery
• opóźnione załączenie
• opóźnione wyłączenie
• opóźnienie impulsu
• pulsacyjny on/off

Generatory
• sekundowy
• minutowy
• regulowany 10ms-32sek

Zegary
• roczny
• tygodniowy
• dobowy
• minutowy /
sekundowy

Inne
tabele konwersji
liczniki impulsów
• obsługa pamięci EEPROM
• obsługa błędów wykonania programu
• konwertery pomiędzy typami danych
generator liczb losowych

Dodatkowo użytkownik może tworzyć własne elementy (biblioteki/bloki) lub skorzystać z ciągle rozwijanych bibliotek udostępnianych przez Vamond.


Proces łączenia elementów.


Testowanie w PCVamgraf wyposażono w symulator systemu Vamstera (na PC) co umożliwia pełne sprawdzenie działania programu przed finalnym załadowaniem / wysłaniem do Vamstera. Można przygotować i przetestować kompletny program bez posiadania sprzętu.
Tryb testowy umożliwia ustawianie pułapek programowych, uruchomienie pracy krokowej oraz oferuje animację działania programu i rejestrację zmian wejść z możliwością ich późniejszego odtworzenia.


Testowanie projektu w trybie animacji.

Testowanie w sprzęcie

Projekt można testować również w sprzęcie (w Vamsterze lub procesorze ATMega32). Potrzebny jest od tego Vamster lub procesor ATMega (dla wersji płatnej Vamgrafa).
Do uruchomienia Vamstera nie jest potrzebny programator. Wystarczy, aby w PC istniał port szeregowy RS232 (lub USB wraz z konwerterem USB/RS232) - sprzęt podłączany jest przez kabel RS232 (null modem).

Działanie sprzętu

Po przetestowaniu program można skompilować do wersji końcowej i w takiej postaci załadować do Vamstera.

Vamstery występują w wielu odmianach i są ciągle rozwijane. Stanowią kolejne uproszczenie działania użytkowników na drodze od pomysłu do realizacji. Eliminują problem tworzenia płytek drukowanych, lutowania, obudów itd. Możliwe jest oczywiście samodzielne wykonanie tych etapów przez użytkownika (VamsterD i/lub płatna wersja Vamgrafa).
Opis Vamsterów

Wersja płatna Vamgrafa

Vamgraf po zainstalowaniu uruchamiany jest w trybie bezpłatnym. W tym trybie posiada pełną funkcjonalność i wszystkie elementy, ale umożliwia załadowanie zaprojektowanego programu tylko do Vamstera (sprzętowego sterownika produkowanego przez firmę Vamond).
Aby umożliwić ładowanie programów i ich działanie w sprzęcie bez konieczności zakupu Vamstera można Vamgraf aktywować do wersji płatnej poprzez zakup kodu aktywacyjnego w sklepie internetowym firmy Vamond.

Wersja płatna Vamgrafa posiada wszystkie funkcje i elementy takie jak wersja bezpłatna, ale umożliwia dodatkowo ładowanie programu do dowolnego procesora ATMega32 oraz możliwy jest zapis do pliku IntelHex (*.hex). Wówczas, nie jest konieczne posiadanie Vamstera, aby program działał w docelowym urządzeniu - wystarczy samodzielnie zakupiony (w dowolnym sklepie) procesor ATMega32.

Plany i historia rozwoju Vamgrafa

Vamgraf jest ciągle udoskonalany i rozwijany. Zmiany i plany rozwoju można śledzić tutaj.

Możliwości zakupu

W sekcji download  można pobrać bezpłatnie Vamgrafa, szczegółową dokumentację oraz biblioteki.
Wersja płatna Vamgrafa, Vamstery, czujniki, moduły wyjść można zakupić w sklepie internetowym.© Vamond 2009 - 2012